SroQuyToc

SroQuyToc

New member
THÔNG TIN WEB : http://sroquytoc.com/#home1

THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Max cap: 100 / Class: Only Asia
- Skill: 100 / Master (điểm tuyệt kỹ): 300
- Ghost Skill: 15 giây / Item trang bị: Max A3 D10
- Rate tỉ lệ: Exp X15 / Drop X5 / Gold X1 / Trade X4(vốn)
- Giới hạn: 5 acc/pc, 5 acc/ip, Jod 2 acc/pc , CTC 2acc/pc, PK lv 50
- Time: 5 giờ xanh /1 giờ vàng, Khóa reset time trong thời gian đua top.
- thưởng Online: Nhận 100 Silk / khi online 1 giờ (Yêu cầu Lv 50 Trở Lên)
- Hiệu ứng VK: mặc định (Chuẩn VDC) riêng A1 A2 A3 D10 hiệu ứng danh dự của VDC
- Hệ Thống Gacha: Max D8 tỉ lệ 50%,D1-7 tỉ lệ 80%
- Drop D10 cấp độ Mob: A1 D10 Mob 90>93, A2 D10 Mob 94-97, Sos D10 Mob 91-94, A3 D10 Mob 98-100
- LKD Đặt Biệt: Chỉ Tách/say được LKD 2+ D9 trở xuống , D10 trở lên bán tại NPC
- Delay: Hoá Chaos khi Job 7p, DCN khi Job 25s
- Trade: Thồ Hàng F10 Yêu Cầu LV 85 - 95 / khóa Trade từ 00h00-8h00/ bảo vệ hàng 1* ngày 2 chuyến
- Buôn 3 thành: Trường An - Đôn Hoàn - Hoà Điền (Hàng Đặt Biệt Sơn Tặc Trại 19h00-19h30 hàng ngày)
- Item vứt shop: Item từ D6 trở xuống Bán Shop 1 vàng
- Giới hạn cấp độ map: Đôn hoàn yêu cầu cấp 10, Hòa Điền yêu cầu cấp 20, Lạc Khắc Sơn yêu cầu cấp 30, Samaka yêu cầu cấp 70
- Thay đổi: Quái B1-4 Triễn Ra Map Samaka
- Map Khóa: Máp Đôn Hoàng thạch động
- SHOP NPC: Các Item Bán bằng huy chương là item để trưng bày không thể mua được hoặc chưa mở bán
- Tính Năng Mới: Hệ Thống Menu Tiện Ích
- Hệ Thống Boss: Boss Công Thành Lv 100 (Tỉ lệ drop A3 cao)
- Hệ Thống Event: Mới Mẽ / Đa dạng / phong phú
- Hệ Thống Tích Hợp: Tự dùng búa sửa chữa khi đồ hổng/ Thông báo Job/ Thông Báo Mix Đồ từ +7
- Hệ Thống Anti: Chống bug time 18h không bảo trì/ Chống kích Điểm/ Chống DDos/ Chống bug pill/ Chống Out 1s/ Chống Bug Mns(vòng băng)
- Cần Biết Khi Đi Job: Out game khi đang job trong thành không mất ngoài thành sẽ mất hàng(kể cả out 60s - Liên Hệ Page trong trường hợp mạng kém GM sẽ hỗ trợ vốn hàng)
- Giả Kim Thuật:Nasrun max +8 ,Trang Bị GZ VK Giới Hạn +10(Chưa LKD đặt biệt)
- Tỉ Lệ Mix + Item và Nasrun: tỉ lệ Của Bột May Mắn Chưa Tính Các Yếu Tố như (tỉ lệ gốc của LKD,Đá May Mắn , Thời Trang, x2hh...)
- Rate Item D10: +0>1 99%, +1>2 70%, +2>3 50%, +3>4 30%, +4>5 20%, +5>6 10%,+6>7 3%, +7>8 1%, +9 >> random
- Rate Item D09: +0>1 99%, +1>2 75%, +2>3 55%, +3>4 35%, +4>5 25%, +5>6 15%,+6>7 6%, +7>8 3%, +9 >> random
- Rate Item D2-8: +0>1 99%, +1>2 80%, +2>3 60%, +3>4 40%, +4>5 30%, +5>6 20%,+6>7 10%, +7>8 5%, +9 >> random
- Rate Nasrun D1: 0>1 80% ,1>2 60% ,2>3 40% ,3>4 20%, 4>5 5% , 5>6 2% , 6>7 1%, 7>8 0.5%
════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN: Khởi Tạo nhân vật lv 1
1 Tay vàng,1 tay bạc
SET Som D6 +5 Full Blue
1 PÉT NHẶT ĐỒ
40 Dịch chuyển ngược
4000 HP MP
Song Khuê Kỳ
════════════════════════════════
 

Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Nhóm Game Lậu - Game Private

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 3.142.104 thành viên

Fanpage: KênhGameZ

Top