T

tlpriv99

New member
TLBB Yến Vương - Đ.u.a T.o.p 109 N.h.ậ.n Ngay 1 T.r.i.ệ.u T.i.ề.n M.ặ.t - Máy Chủ C.à.y C.u.ố.c 9 Môn Phái D.ễ C.h.ơ.i C.à.y Là Có - ⏰ Open: 19h 8/12

⏰ Open: 19h 8/12
⏰ Open: 19h 8/12

✨ S.ă.n v.à.n.g b.á.n
✨ Y.ế.u quyết Cái Bang, Nga Mi không b.á.n s.h.o.p
✨ Đường truyền máy chủ mạnh mẽ, ổn định, không bị g.i.ậ.t l.a.g khi chơi game
✨ S.â.n chơi dành cho d.â.n c.à.y, ổn định, l.âu dà.i, GM tâm hu.y.ết

Trang chủ: https://yenvuong.fun/
Fanpage: https://www.facebook.com/tlbbyenvuong1
Group: https://www.facebook.com/groups/353363200677784/
Zalo: https://zalo.me/g/qpbwkm219

Thông tin server:
➢ Exp x10
➢ Drop: x1
➢ Vào game cấp 89
➢ H.ỗ t.r.ợ tân thủ 1.0.0.k đ.i.ể.m t.ặ.n.g
➢ N.h.ậ.n q.u.à h.ỗ t.r.ợ tân thủ
➢ N.h.ậ.n q.u.à t.h.ă.n.g c.ấ.p
➢ Server 9 môn phái, skill chuẩn, không l.ỗ.i
➢ F.r.ee ngọc 3, drop ngọc 5 (max ngọc 7)
➢ F.r.ee đồ chế 8x (drop NL 8)
➢ F.r.ee 5k và.ng (s.ă.n v.à.n.g không k.h.ó.a)
➢ F.r.ee KNB
➢ F.r.ee th.ần kh.í
➢ F.r.ee á.m kh.í

Đ.u.a t.o.p cấp độ (đủ 10 người đạt cấp độ 109 sẽ chốt t.o.p):
➢ T.o.p 1: 6.0.0.k A.T.M
➢ T.o.p 2: 3.0.0.k A.T.M
➢ T.o.p 3: 1.0.0.k A.T.M
➢ T.o.p 4-10: 5.0.k đ.i.ể.m t.ặ.n.g

Tính năng server:
➢ Tu Luyện
➢ Võ Hồn
➢ Long Văn
➢ Chân Nguyên
➢ Á.m K.h.í
➢ Tinh Thông
➢ Điêu Văn
➢ T.h.ầ.n K.h.í
➢ Võ Lâm Bí Tịch

 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Nhóm Game Lậu - Game Private

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 3.142.104 thành viên

Fanpage: KênhGameZ

Top