T

TLBBGameOnline

New member
TLTuổiThơ xin Thông Báo Đua Top Đợt 3 Vao Game Ho tro 1m Point
Bất Đầu Từ Ngày 5/11 va kết Thúc 19h ngày 8/11
Trang Chủ TL Tuổi Thơ: https://thienlongtuoitho.tk/
TLTuổiThơ xin Thông Báo Đua Top Đợt 2
Bất Đầu Từ Ngày 5/11 va kết Thúc 19h ngày 8/11
Phần Thưởng Top CS
Top1= 5 món Đồ Vip Pha Lê Tim
Top2= 4 món Đồ Vip Pha Lê Tim
Top3= 3 món Đồ Vip Pha Lê Tim
Top4-10= 2 món Đồ Vip Pha Lê Tim
Đua Top Tài Phú Gia Bất Đầu Ngày 5/11 kết Thúc 19h30 Ngày 9/11
Phần Thưởng Top Tài Phú
Top1= 6 món Đồ Vip Pha Lê Tim + 1 TK VIP + PET Boss TC 300k
Top2= 5 món Đồ Vip Pha Lê Tim + 1 TK VIP + PET Boss TC 250k
Top3= 4 món Đồ Vip Pha Lê Tim + 1 TK VIP + PET Boss TC 200k
Top4= 3 món Đồ Vip Pha Lê Tim
Top5-10= 2 món Đồ Vip Pha Lê Tim
Thông Tin KM
Ti Lệ Nạp:: Thẻ Cào 300% Liên Hệ page ADM
Ti Lệ Nạp:: ATM 300% Liên Hệ page ADM
Bất Đầu Từ Hôm Nay Tới Kết Thúc Top Tài Phú
 
Last edited by a moderator:

Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Nhóm Game Lậu - Game Private

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 3.142.104 thành viên

Fanpage: KênhGameZ

Top