Q

qcvolam2022

New member
VÕ LÂM GM ( volamgm.com )

Hỗ trợ Mem mới, hoặc các AE cũ đã off Lâu.

Vào = luôn AE cũ.

--Đi kèm theo các Hệ Thống check tiềm năng + Kỹ Năng ( đảm bảo công bằng cho anh em )
--Các Tiện ích như + Tiềm Năng Nhanh + Kỹ Năng nhanh, làm ạc trong tích tắc.
--Hiện Tại Có 2 Bang Đã đánh nhau gần 2 Tháng ( TK 21h luôn luôn trên 100ac mỗi bên )
--Hệ Thống Whitelist add id chính chỉ nhận được PT Tống Kim Quan Trọng ( Tống Kim là nơi được nhiều PT nhất, chỉ xe chính được nhận, xe phụ không được nhận ). Đảm bảo cho AE đỡ ức chế.
+++++Các HĐ Bang, Boss, Tối PK diễn ra hằng ngày.

Sever PK Siêu Nhân giải Trí Xuyên Mùa Tết.
__ Sever Lâu Bền, AE yên tâm tham gia trải nghiệm __
IB zalo: 0973 678 709 để được hỗ trợ nhanh nhất nha AE.
 

Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Nhóm Game Lậu - Game Private

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 3.142.104 thành viên

Fanpage: KênhGameZ

Top